Justificants mèdics a la feina


Francesc Canalda     01/09/2015

És correcte posar dades de salut en justificants mèdics per presentar a la feina?


Qualsevol justificant mèdic que presentem a la nostra empresa o lloc de treball no pot contenir dades de salut, ja que aquest tipus d'accés, per part de l'empresa es tipificaria com MOLT GREU pel que fa a la LOPD. Seria el mateix treballador el que hauria de consentir si vol que consti aquesta informació o no, en aquest cas, l'empresa hauria d'eliminar aquesta informació un cop rebut aquest justificant com a comprovant d'absència a la feina.